LogoKvalitetssikring
Logo
Kvalitetssikring

Kvalitetssikring i forhold til ISO standard 17025

ISO standarden DS/EN ISO/IEC 17025:2017 "Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence" fastlægger de generelle krav til laboratoriers kompetence, upartiskhed og vedvarende drift.

Dette kan, ifølge DANAK AB3 punkt 4.6 omfatte følgende:

a. Registreringer for validitet af procedurer for kalibrering og/eller prøvning (7.2.2.4)

b. Procedurer til estimering af usikkerhed (7.6)

c. Dokumentation for sporbarhed af målinger (6.5)

d. Dokumentation for kvalitetssikring af resultater (7.7)

e. Dokumentation for medarbejderes kompetence (6.2)

f. Registreringer for udstyr der kan påvirke laboratoriernes aktiviteter (6.4)

g. Dokumentation for fysiske omgivelser og miljøforhold (6.3)

h. Audit af det eksterne kalibreringslaboratorium eller referencematerialeproducent (6.6 og 8.8)

Dette opfylder Dansk Pipette Service ApS, selvom vi ikke er akkrediteret jf. 17025. Se eksemplerne herunder.

Vi stiller naturligvis gerne op til en audit og fremviser de ønskede informationer.

Ønskes yderligere dokumentation ift. overholdelse af kravene i ISO 17025 kan dette fremsendes.

Sporbare resultater

Vores udstyr og instrumenter er naturligvis kalibreret med sporbare certifikater, og omfattet af fastlagte vedligeholdelsesplaner.

Certifikater udleveres eller fremvises på forespørgsel.

Kvalitetssikring af resultater

Vi følger procedurerne som angivet i ISO 8655:2022 part 7 og part 7. A.2.

Den anvendte software, Mettler Toledo Calibry version 6.2.0 er ISO 8655:2022 valideret og al data overførsel foregår elektronisk og automatisk og kan ikke manipuleres uden anmærkning på certifikatet.

Udstyr

Vi anvender det bedste udstyr som overholder specifikationerne i ISO 8655:2022 og kalibrerer pipetter ned til 2 ul.

Miljøparametre registreres for hver eneste kalibrering og fremgår af certifikatet.

Alle instrumenter og lodder serviceres og kalibreres efter en vedligeholdelsessplan udarbejdet ud fra indflydelse, slid, potentielle risici mm.

Dansk Pipette Service ApS