LogoKvalitetssikring
Logo
Kvalitetssikring

Artikel i Dansk Kemi

Dansk Kemi nr. 3 er netop udkommet, og jeg har hermed fornøjelsen af at sende et link til bladet, hvori min artikel ”Praktisk tilgang til ISO 8655” er bragt på siderne 18-19:

Officielt trænet på servicering af Finnpipetter

Kerneområdet for Dansk Pipette Service er on-site kalibrering og servicering af pipetter.

Vi leverer den pipette-kalibreringsservice som passer til netop

jeres virksomheds behov - hvilket indbefatter:

  • Fleksibel on-site pipette kalibrering hos jer efter aftale.

  • At pipetterne i videst muligt omfang kalibreres i det miljø hvor

de anvendes.

Fordele for jer:

  • I skal ikke bruge tid på pakning, administration og forsendelse

af pipetter til ekstern servicering.

  • I skal ikke undvære jeres pipetter i flere dage.

Derudover har vi fornuftige priser og udfører både

as found og & as returned kalibreringer, service og vedligehold iht. ISO 8655:2022

Har I brug for at vi administrerer alle jeres pipetter og indkalder til

kalibreringer iht. jeres ønsker og behov, klarer vi selvfølgelig også

dette.

Kontakt os for dialog om hvilke kalibreringer og hyppighed der passer til jeres behov.

- Det er naturligvis gratis at få rådgivning.

Dansk Pipette Service ApS er stiftet af Ole Bach Dahl.

Ole har en baggrund som uddannet laborant fra Novo Nordisk A/S samt +20 års erfaring med salg til laboratorier fra

Biolab A/S

Bio-Rad Laboratories

Beckman Coulter

Mettler Toledo A/S

Downloads

Højre klik og vælg "Gem link som..." hvis dokumentet ikke åbner automatisk i nyt vindue

Dansk Pipette Service ApS